Cum să existe astfel de oameni?

Fericit bărbatul, care n‑a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n‑a șezut;

Ăsta e Psalmul 1:1, l-am băgat din prima